Aiemmin ilmoitettu Kuvajournalismikilpailun tuomarin Jonas Stateliksen saapuminen Suomeen estyy korona takia. Stateliksen sijaan kilpailua on mukana tuomaroimassa Anna-Kaisa Rastenberger.

Rastenberger työskentelee tällä hetkellä sekä Suomen valokuvataiteen museon intendenttinä että esittämiskäytäntöjen ja tilallisuuden professorina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa, jossa hän myös vastaa kuratoinnin ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmasta, Praxiksesta. Rastenberger innostuu valokuvista ja niiden erilaisista käytöistä. Hän pohtii tapoja, joilla valokuvat vaikuttavat maailmaan ja miten valokuvat saavat ihmiset toimimaan. 

Rastenberger on Poliittisen valokuvan festivaalin toinen perustaja ja taiteellinen johtaja. Rastenberger on julkaissut laajalti nykyvalokuvasta, mm. toimittanut kirjan Why Exhibit? Positions on Exhibiting Photographies. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat näyttely kriittisenä käytäntönä, feministinen kuratointi ja juoksu.

Kilpailun muina tuomareina toimivat Aino Suni ja Riitta Raatikainen.