TIETOSUOJA

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietolain (523/1999) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa. Tarkoituksena ei ole tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sitä aletaan soveltaa siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa. Tietosuoja-asetuksen sisällöstä päästiin sopuun vuoden 2015 joulukuussa.

Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2016 työryhmän selvittämään EU:n yleisen tietosuojaasetuksen edellyttämiä lainsäädäntötoimia Suomessa. Työryhmän toimikausi on 17.2.2016-16.2.2018. Työryhmän ensimmäinen mietintö on ilmestynyt 21.6.2017.

Henkilötietojen käsittely

Suomen kuvajournalistit ry käsittelee tehtävänsä hoitamiseksi muun muassa jäsenten, tapahtumien osallistujien, sekä muiden asiakas- ja yhteistyösuhteessa olevien henkilöiden henkilötietoja. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeiden ja tapahtumakohtaisten viestien sekä Kuvajournalistien tiedotteiden lähettämiseen.

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja yrityksen. Tiedon milloin ja missä hän on uutiskirjeet avannut. Henkilötiedot kerätään tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä, saaduista käyntikorteista tai jäseneksi hakeutumisen yhteydessä.

Suomen kuvajournalistit ry ei luovuta yhteystietoja eteenpäin.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, onko Suomen kuvajournalistit ry:n henkilörekistereihin tallennettu häntä koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja henkilörekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Tarkastuspyyntö on tehtävä sähköpostitse. Mikäli rekisteröity havaitsee tietoja tarkastaessaan tiedoissaan virheen, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista.

Itseään koskevat tiedot voi tarkastaa puhelimitse 040 5730869 tai sähköpostitse toimisto@kuvajournalistit.fi. Omien tietojen sisältämän virheen korjaamista voi pyytää samassa yhteydenottopyynnössä.