KUVAJOURNALISMI 2023 -KILPAILU
FINNISH PRESS PHOTOS 2023

Kuvajournalismikilpailu juhlistaa journalistista ja dokumentaarista kuvaa – liikkuvaa kuvaa unohtamatta

Suomen vanhin ja ainoa kuvajournalismin ja dokumentaarisen kuvan kilpailu kokoaa yhteen vuoden parhaimmat kuvat: tärkeimmät ja merkityksellisimmät uutistapahtumat sekä dokumentaarisen kerronnan kirkkaimmat helmet. Lisäksi kilpailun sato esittelee suomalaisen kuvajournalistien ja dokumentaristien kuvan koko kirjoa. Aiemmin Vuoden Lehtikuvat -nimellä tunnettua kilpailua on järjestetty vuodesta 1962 ja sen järjestää Suomen Kuvajournalistit ry. Kilpailun osallistumisaika on 8.–21.1.2024.

Kilpailun osallistumisohjeet löydät täältä.

 

Voittajat palkitaan rahapalkinnoin

Voittajille maksetaan rahapalkinnot Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta ja ne rahoitetaan Kopiosto ry:n valokopiointikorvauksilla. Uusi kuvajournalisti 2023 -voittajan palkitsee Patricia Seppälän säätiö.  

Kuvajournalisti 2023: 5000€ 

Vuoden lehtikuva 2023: 1500€ 

Reportaasi 2023: 1500€ 

Uutiskuva 2023: 1500€ 

Henkilökuva 2023: 1500€ 

Urheilukuva 2023: 1500€ 

Essee 2023: 1500€ 

Video 2023: 1500€ 

Uusi kuvajournalisti 2023:  2000€

Yleisön suosikki 2023: 1500€ 

 

Yhteistyökumppanit mahdollistavat Kuvajournalismikilpailun

Kuvajournalismi 2023 -kilpailun pääyhteistyökumppani on Canon Oy. Kilpailun palkinnot rahoitetaan Kopiosto ry:n valokopiointikorvauksilla ja ne maksetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta. Uusi kuvajournalisti -sarjan palkitsee Patricia Seppälän säätiö.

 

Kilpailusarjat

Competition Series

Sarjoihin lähetetyt kuvat ja videot voivat olla julkaistuja tai julkaisemattomia. Kilpailun osallistumisaika on 8.- 21.1.2024.

YLEISTÄ KAIKKIEN SARJOJEN KUVIEN FILE INFON TÄYTTÄMISESTÄ: 

Jokaisen kuvan yhteyteen (file info) tulee kirjoittaa tarkasti ja tiiviisti, mitä kussakin kuvassa tapahtuu.  Tämä on tehtävä huolellisesti, sillä kuvat sidotaan kontekstiin tekstien avulla. Vastaa vähintään peruskysymyksiin; mitä, missä, milloin. Mediaa, jolle kuva on tehty, ei tarvitse mainita. Laadi kuvatekstit sekä englanniksi että suomeksi. Osa kilpailun tuomaristosta on englanninkielistä, joten tekstin kääntämättä jättäminen voi johtaa kuvan hylkäämiseen kilpailusta. 

Reportaasi 2023 ja Essee 2023-sarjat: Kirjoita ensimmäisen kuvan file infoon myös lyhyt yleisesittely sarjasta, mistä sarja kertoo.


Kuvajournalisti 2023

Photojournalist 2023

Kuvajournalisti 2023 -sarjassa palkitaan tasokasta journalistista tai dokumentaarista työtä tehnyt kuvaaja. Palkitulla tulee olla vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Kuvajournalisti 2023 -sarjaan voi osallistua YHDELLÄ, 5–10 kuvan sarjalla, joka esittelee kattavasti kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä vuoden 2023 ajalta. Useammalla kuvasarjalla osallistuvan kaikki sarjat voidaan hylätä.

Kilpailusarja voi koostua itsenäisistä kuvista tai siinä voi olla useamman kuvan otteita laajemmista kokonaisuuksista. Kuvajournalisti 2023 -sarjan kuvissa voi olla samoja kuvia kuin kilpailun muissa sarjoissa. Runsasta toistoa sarjojen kesken tulee kuitenkin välttää. Kuvajournalisti 2023 -sarjan kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.–31.12.2023.

Tästä sarjasta valitaan myös ehdokkaat Yleisön suosikki 2023 -palkinnon saajaksi.


Vuoden lehtikuva 2023

Pressphoto of the year 2023

Sarjassa palkitaan vuoden 2023 paras journalistinen valokuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä (5) yksittäisellä kuvalla. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2022–31.12.2022. Useammalla kuvalla sarjaan osallistuvan kaikki kuvat voidaan hylätä. Tuomaristo voi nostaa Vuoden lehtikuvaksi yksittäisen otoksen myös kilpailun muista sarjoista. 


Reportaasi 2023

Reportage 2023

Reportaasi 2023 -sarjassa palkitaan visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kuvasarja, joka kertoo ajankohtaisesta tai arkipäiväisestä aiheesta tai ilmiöstä. Sarjaan voi osallistua korkeintaan KAHDELLA (2), lukumäärältään 5–10 kuvan kokonaisuudella. Useammalla kuvasarjalla osallistuvan kaikki kuvat voidaan hylätä. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2023–31.12.2023. Reportaasi 2023 -sarjaan voi osallistua myös työparina. Sarjassa tulee olla kummankin osallistujan kuvaamia kuvia.


Kuvaessee 2023

Photo Essay 2023

Vapaamuotoinen, yhtä teemaa käsittelevä journalistinen tai dokumentaarinen kuvasarja, jossa kuvaajan ilmaisutavalla on merkittävä rooli. Sarja on tarkoitettu erityisesti kuvaajien omille projekteille. 

Sarjaan voi osallistua korkeintaan KAHDELLA (2), lukumäärältään 5–10 kuvan kokonaisuudella. Useammalla kuvasarjalla osallistuvan kaikki sarjat voidaan hylätä. Kuvat voivat olla otettu milloin vain, kuitenkin niin, että vähintään kolme sarjan kuvista tulee olla otettu vuonna 2023. Kuvaessee 2023 -sarjaan voi osallistua myös työparina. Sarjassa tulee olla kummankin osallistujan kuvaamia kuvia. 


Uutiskuva 2023

News Photo 2023

Yksittäinen kuva uutiskynnyksen ylittävästä tapahtumasta.

Sarjaan voi osallistua enintään VIIDELLÄ (5) kuvalla. Useammalla kuvalla osallistuvan kaikki kuvat voidaan hylätä Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2023–31.12.2023. 


Henkilökuva 2023

Portrait 2023

Vahva, henkilöstä tai henkilöistä kertova yksittäinen kuva. Se voi olla joko ohjattu henkilökuva tai tilannekuva. Sarjaan voi osallistua enintään VIIDELLÄ (5) kuvalla. Useammalla kuvalla osallistuvan kaikki kuvat voidaan hylätä. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2023–31.12.2023.


Urheilukuva 2023

Sports Photo 2023

Yksittäinen kuva yksilö- tai joukkueurheilusta. Sarjaan voi osallistua enintään VIIDELLÄ (5) kuvalla. Useammalla kuvalla osallistuvan kaikki kuvat voidaan hylätä. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2023–31.12.2023. 


Video 2023

Video 2023

Video 2023 -sarjassa palkitaan journalistinen tai dokumentaarinen lyhytvideo. 

Videosarjaan voi osallistua korkeintaan KAHDELLA (2) eri kokonaisuudella, joilla ei ole aiemmin osallistunut Vuoden lehtikuvat/Kuvajournalismi -kilpailun Multimedia tai Video -sarjoihin.  Videon ensiesittämis- ja/tai valmistumisvuoden tulee olla 2023. Muuta rajoitetta kuvan, äänen tai muiden elementtien taltioimisajankohdalle ei ole. Kestoltaan videon tulee olla alle 15 minuuttia. Video 2023 -sarjaan voi osallistua myös ryhmätyönä.


Uusi kuvajournalisti 2023

New Photojournalist 2023

Sarjassa palkitaan uusi kuvajournalisti, jolla on vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Sarjaan osallistuja ei ole saanut menestyä koti- tai ulkomaisissa ammattilaisten kuvajournalismikilpailuissa. 

Uusi kuvajournalisti 2023 -sarjaan osallistutaan YHDELLÄ, 5–10 kuvan kuvasarjalla, joka esittelee kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä. Useammalla kilpailusarjalla osallistuvan kaikki kuvat voidaan hylätä. Kuvasarja voi joko sisältää otteita laajemmista kokonaisuuksista, kuten reportaasi, henkilökuva ja essee tai se voi olla kokonaan oma, visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuutensa. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2023–31.12.2023.


Yleisön suosikki 2023

People’s Choice 2023

Yleisön suosikki 2023 on yleisöäänestyssarja. Tuomaristo nimeää Yleisön suosikki –sarjan ehdokkaat Kuvajournalisti 2023 –sarjaan osallistuneiden kilpailijoiden joukosta. Äänestysaika on 20.2–5.3.2024.

Palkinnot

Prizes

Voittajille maksetaan rahapalkinnot Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (JOKES) Lehtikuvaajarahastosta ja ne rahoitetaan Kopiosto ry:n valokopiointikorvauksilla. Uusi kuvajournalisti 2023 -voittajan palkitsee Patricia Seppälän säätiö.  

Kuvajournalisti 2023: 5000€ 

Vuoden lehtikuva 2023: 1500€ 

Reportaasi 2023: 1500€ 

Uutiskuva 2023: 1500€ 

Henkilökuva 2023: 1500€ 

Urheilukuva 2023: 1500€ 

Essee 2023: 1500€ 

Video 2023: 1500€ 

Uusi kuvajournalisti 2023:  2000€

Yleisön suosikki 2023: 1500€ 

 

F A Q

Usein kysytyt kysymykset Kuvajournalismikilpailusta

Milloin Kuvajournalismikilpailun voittajat julkistetaan?

Kilpailun voittajat julkistetaan Helsingissä xxxx 2024. Voittajakuvat on nähtävillä näyttelyssä Sanomatalon Mediatorilla xxx xxx saakka.

Ketkä saavat osallistua Kuvajournalismikilpailuun?

Kilpailun kaikki sarjat ovat avoimia, joten kuka vain voi osallistua sopivaksi katsomallaan kuvalla. Kilpailu halutaan kuitenkin pitää ammattimaisena, joten myös ammattietiikan noudattaminen halutaan varmistaa. Edellytämme, että kaikki osallistujat sitoutuvat Journalistin ohjeisiin.

Osallistumalla kilpailuun kilpailija hyväksyy säännöt.

Kilpailukuvien tulee olla journalismin etiikan mukaisia. Kuvan täytyy olla uskollinen kuvaustilanteelle eikä sitä tule olennaisesti kuvankäsittelyllä muuttaa. Kuvasta ei saa poistaa tai lisätä mitään.

Miten Kuvajournalismikilpailun tuomarit valitaan?

Kilpailun arvovaltainen ja riippumaton tuomaristo on Suomen kuvajournalistit ry:n hallituksen nimittämä ja vaihtuu vuosittain. Tänä vuonna kilpailun tuomareina toimivat 

Saavatko Kuvajournalismikilpailun tuomarit palkkaa?

Eivät saa.

Millä perusteella kuvaajat valitaan yleisöäänestykseen?

Tuomaristo nimeää Yleisön suosikki -sarjan ehdokkaat Kuvajournalisti 2023 -sarjaan osallistuneiden kilpailijoiden joukosta. Kuvasarjat rinnastetaan toisiinsa ja finalisteihin päädytään keskustelun ja äänestyksen kautta.

Miksi aina samat kuvaajat voittavat Kuvajournalismikilpailun?

Lähtökohtaisesti paras kuva tai sarja voittaa. Päätökset tekee arvovaltainen ja riippumaton tuomaristo, joka vaihtuu joka vuosi. Tuomaristo valitsee kuvat tietämättä kuvaajien nimiä, sukupuolta, asuinpaikkaa tai mitään muutakaan tietoa kuvaajista tai kuvien julkaisupaikoista.

Miksi epäterävä / väärin valotettu / mielestäni huonosti sommiteltu kuva menestyi Kuvajournalismikilpailussa?

Päätökset vuoden parhaista kuvista tekee tuomaristo. Pelkkä teknisesti virheetön kuva ei välttämättä vielä tarkoita, että kuva on journalistisesti hyvä tai kiinnostava. Journalistisessa ja dokumentaarisessa kuvassa on monesti kyse myös tarinankerronnasta, vaikuttavuudesta, ratkaisevasta hetkestä tai tavasta hahmottaa ympäröivää maailmaa.

Miksi Kuvajournalismikilpailun voittajissa on niin vähän naisia?

Tuomaristo valitsee kuvat tietämättä kuvaajien nimiä, sukupuolta tai mitään muutakaan tietoa. Tuomarit eivät siis voi syrjiä mitään sukupuolta. Tuomaristo koostuu aina sekä miehistä että naisista. Viime vuosina kilpailuun on osallistunut vähemmän nais- kuin miesoletettuja. Omasta puolestamme toivomme, että myös naiset osallistuisivat kilpailuun enemmän niin saisimme vinouman tulevina vuosina korjattua. Vuoden 2021 -kilpailussa yli puolet voittajista oli naisoletettuja.

Miksi Kuvajournalismikilpailun voittajissa on niin vähän maakunnissa asuvia valokuvaajia?

Tuomarit eivät tiedä kuvaajien kotikaupunkeja tai mitään muitakaan tietoja kuvaajista. Koska suuri osa alan työpaikoista ja työllistymismahdollisuuksista on pääkaupunkiseudulla, myös suurin osa Suomen kuvajournalistit ry:n jäsenistä sekä muista kuvaajista asuu pääkaupunkiseudulla. Sen vuoksi todennäköisyys esimerkiksi helsinkiläisille menestyjille on suuri.

Media

Medialle tarkoitettu kuvapankki avataan 18.3.2024.

Kuvajournalismi 2023 -voittajien kuvia voi käyttää vapaasti kilpailun liittyvässä uutisoinnissa. Kuvien yhteydessä tulee mainita: Kuvajournalismi 2023 -kilpailu, kilpasarja ja kuvaajan nimi. Kuvia ei saa arkistoida.

Mikäli haluat käyttää kilpailun kuvia muuhun tarkoitukseen, ole yhteydessä Suomen kuvajournalistit ry:n toimistoon.

Tilaa salasana: toimisto@kuvajournalistit.fi tai laita tekstiviesti/soita numeroon: 040 573 0869 (toiminnanjohtaja Ira Launiala, Suomen kuvajournalistit).