Uusi kuvajournalisti 2023

Henrietta Soininen

Abortti on Chilessä laiton. Feministinen järjestö uhmaa hallitusta tarjoamalla apua. Järjestön koulutustilaisuudessa Daniela tunsi olevansa turvassa. ”Kaikista raskainta on ollut tietää, että päätökseni olisi voinut viedä minut vankilaan", Daniela sanoo. Tirúa. Chile. 23.1.2023.Abortion is illegal in Chile. A feminist organization defies the government by offering help. At the organization’s educational meet-up, Daniela felt safe. ”The hardest thing of all has been knowing that my decision could have sent me to prison,” says Daniela. Tirúa. Chile. 23.1.2023.

Vastamelukuulokkeet ja pimeä huone auttavat autismin kirjolla olevaa Kiri Jantusta palautumaan. Tampere. 27.4.2023. Noise canceling headphones and a dark room help Kiri Jantunen, who is on the autism spectrum, when feeling overwhelmed. Tampere. 27.4.2023.

Markus Rajala on yksi kymmenistä tuhansista osatyökykyisistä, jotka ovat jääneet työelämän ulkopuolelle vastoin tahtoaan. Tampere. 12.5.2023.Markus Rajala is one of the tens of thousands of people who are partially able to work but have been left out of work-life against their will. Tampere. 12.5.2023.

Romaniasta tullut rescuekoira Valdi lievittää pitkään työttömänä olleen Markus Rajalan yksinäisyyttä. Alkuaikoina Valdi oli niin arka, ettei antanut edes silittää itseään. Tampere. 23.5.2023.Valdi, a rescue dog from Romania, eases the loneliness of Markus Rajala, who has been unemployed for a long time. In the early days, Valdi was so shy that she didn't even let anyone to pet her. Tampere. 23.5.2023.

Reetta Winsten tarvitsi ADHD-diagnoosin, jotta selviäisi toimintakykyisenä yhteiskunnassa. Hän ei koe olevansa sairas tai viallinen. Kyseessä on aivojen rakenteen poikkeama, joka on usein perinnöllinen. Helsinki. 28.8.2023.Reetta Winsten needed an ADHD diagnosis in order to be capable of functioning in the society. She does not feel that she is ill or defective. ADHD is a neurodevelopmental disorder that is often hereditary. Helsinki. 28.8.2023.

Carolina Nystén sai 15-vuotiaana kuulla syntyneensä ilman emätintä ja kohtua. Lääkärit antoivat ymmärtää, että vain venyttämällä itselleen emättimen Nysténistä tulisi kokonainen. Helsinki. 28.8.2023.At the age of 15, Carolina Nystén was told that she was born without a vagina and uterus. The doctors implied that only by stretching herself a vagina Nystén would become whole. Helsinki. 28.8.2023.

Veikko Kirkkola, 75, kokee olevansa digiosallinen, mutta toivoisi, että esteettömyys otettaisiin huomioon digipalveluita kehittäessä. Tietokonetta hän hyödyntää esimerkiksi pakastettavien marjojen etikettien tulostamiseen. Tampere. 2.8.2023.Veikko Kirkkola, 75, feels comfortable with digital devices, but would like accesibility to be taken into account when developing digital services. He uses the computer to, for example, print labels for frozen berries. Tampere. 2.8.2023.

Esikoiskirjailija Miska Valos julkaisi romaaninsa Sisäsiisti vain 21-vuotiaana. Tampere. 28.6.2023.Miska Valos published his debut novel Sisäsiisti when he was only 21 years old. Tampere. 28.6.2023.

Carolina Kaski asui sijaishuollossa lähes neljä vuotta, siitä lähtien kun hänet otettiin huostaan 14-vuotiaana. Tukihenkilö Sari Heino-Hytönen vierailee säännöllisesti jo aikuistuneen Kasken luona. Hallituksen aikeita laskea lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa on kritisoitu, ja on arvioitu, että säästö koituisi pitkällä tähtäimellä kalliiksi. Tampere. 23.10.2023.Carolina Kaski lived in foster care for four years, after being taken into care at the age of 14. Support person Sari Heino-Hytönen regularly visits Kaski, who is already an adult. The government's intentions to lower the age limit for child welfare aftercare have been criticized, and it has been estimated that the savings would end up being expensive in the long run. Tampere. 23.10.2023.

Muusikkona tunnetuksi tullut Antti Autio kuvattuna Tampereen yliopistolla, josta hän valmistui teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2016. Antti Autio, known for his career in music, photographed at Tampere University, from where he graduated with a master’s degree in theather arts in 2016. Tampere. 12.3.2023.

Kuva: Usva Torkki

 

Henrietta Soininen

 

Henrietta Soininen (s. 1992) on tamperelainen freelance-valokuvaaja, joka työskentelee pääasiassa kuvajournalismin ja dokumentaarisen valokuvan parissa. Hän on valmistunut Tampereen yliopiston visuaalisen journalismin maisteriohjelmasta ja opiskellut tätä ennen valokuvataidetta Chilessä. Omissa projekteissaan Soininen haluaa nostaa esiin yhdenvertaisuuteen liittyviä aiheita ja unohdettuja ihmisryhmiä sekä tarinoita. Valokuva on hänelle keino vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

Tuomariston perustelut:

 

“Vahva ja eheä kuvasalkku, joka tuntuu tuoreelta ja visuaalisesti kypsältä. Kuvaajalla on kyky kertoa tarina ja löytää ydin yhdellä kuvalla. Kuvatekstit vain vahvistavat sen, minkä voi jo tulkita kuvista ilman tekstejä. Sarja on erinomaisesti kuvattu ja valon käyttö todella kaunista.”