Essee 2023

Antti J. Leinonen

 

The Sauna Belt, saunavyöhyke, on pitkä dokumenttiprojekti, joka tutkii amerikansuomalaisuutta. Amerikansuomalainen diaspora koostuu alueista Michiganin yläniemimaalla, Pohjois-Minnesotassa ja Wisconsinissa. Vuosien 1800-1900 vaihteessa Suomen väestöstä arviolta jopa 400 000 ihmistä muutti Yhdysvaltoihin, pääosin tälle alueelle. Suomalainen kulttuuri jätti vahvan jälkensä alueen kulttuuriperintöön ja jopa paikallisiin murteisiin. Nykyäänkin monilla on vahva suomalainen identiteetti, vaikka kieli ja siteet Suomeen ovat jo kuihtuneet.

 

The Sauna Belt is a long-term documentary project which explores the Finnish-American parallel reality. The Sauna Belt, a finnish-american diaspora, consists of areas in Michigan Upper Peninsula, Northern Minnesota and Wisconsin. In the turn of 1800-1900, a remarkable part of the population of Finland, up to 400 000 people immigrated to the United States, mostly to this area. Finnish culture left its mark on the cultural heritage of the region, even on the local dialects. Even today, many people have a strong Finnish identity, even though the language and connections to Finland have already withered.

 

Sisu-tatuointi vanhan naisen kädessä. New York Mills senior center, New York Mills, Minnesota, USA.

A Sisu tattoo on an old lady's arm. New York Mills senior center, New York Mills, Minnesota, USA.

Maanviljelijä Troy Salmen lämmittää saunaansa Wolflakessa, Minnesotassa hänen lastensa luistellessa lammen jäällä. Wolflaken, Menahgan, Sebekan ja New York Millsin pikkukaupungeista koostuva kolmio on yksi Minnesotan tiheimmin asutuista suomalaisista siirtokunnista. Salmenin tavoin monet saavat elantonsa maataloudesta. Salmenin suvun juuret ovat Lohtajalla.

Farmer Troy Salmen heats his sauna in Wolflake, Minnesota, USA, while his children skate on the ice of the pond. The so-called Finnish Triangle which consists of small towns of Wolflake, Menahga, Sebeka and New York Mills, is one of the highest density finnish settlements in Minnesota. Like Salmen, many make their living by agriculture. Salmen's family has its roots in Lohtaja, Finland.

Laastarilla korjattu ikkuna. Amerikansuomalaiset tai suomalaiset (Finlanders), kuten ihmiset usein itseään kutsuvat, tunnetaan säästäväisyydestään ja tee-se-itse -mentaliteettistaan.

Menahga, Minnesota, Yhdysvallat.A window repaired with a band-aid. The Finnish-americans or Finlanders, as people often call themselves are known for their thrift and do-it-yourself mentality. Menahga, Minnesota, USA.

Ylä-Michiganilainen keskikonsoli. Pelkie, Michigan, USA.

Yooper Vehicle Interior. Pelkie, Michigan, USA.

Emily Salmen laskeutuu näyttävästi hevosen selästä. Wolflake, Minnesota, USA.

Emily Salmen spectacularly dismounts from a horse’s back. Wolflake. Minnesota, USA.

Eero Angeli nauttii löylyistä kellarisaunassaan. Ironwood, Michigan USA.

Eero Angeli enjoying the steam in his basement sauna. Ironwood, Michigan USA.

Amerikansuomalainen Tim Makela rentoutuu saunassaan. Amerikansuomalaiset saunat ovat usein hieman “rouheampia” kuin nykyaikaiset suomalaiset saunat ja lämmitetään myös hieman kuumemmaksi kuin Suomessa. Ne ovat usein erittäin rakkaita omistajilleen. Suomalais-amerikkalaiseen saunakulttuuriin kuuluvat myös vihdat, jotka on tehty joko koivusta tai seetristä. Wakefield, Michigan, Yhdysvallat.

Finnish-American Tim Makela relaxes in his sauna. Finnish-American saunas are often rougher than modern Finnish saunas. They are also heated to a slightly hotter temperature than in the home country. They are very dear to their owners. The Finnish-American sauna culture also includes whips that are made of either birch or cedar branches. Wakefield, Michigan, United States.

Suomalais-amerikkalainen Diane Jurva tulossa takapihan saunastaan. Hän ja hänen miehensä ovat toisen sukupolven amerikansuomalaisia ja ylpeitä sukujuuristaan. Elo, Michigan, Yhdysvallat.

Finnish-American Diane Jurva coming from her backyard sauna. She and her husband are both second generation Finnish-Americans and proud of their heritage. Elo, Michigan, USA.

Amerikansuomalainen Niilo halasi isäänsä Adam Tervola Hultbergia Jumalanpalveluksen jälkeen. Monet amerikkalaissuomalaiset kuuluvat johonkin monista luterilaisista kirkoista ja osallistuvat aktiivisesti kirkkojensa toimintaan. Apostolic Lutheran Church, New York Mills, Minnesota, Yhdysvallat.

Finnish-American Niilo hugged his father Adam Tervola Hultberg after Sunday church. Many American-Finns belong to some of different branches of Lutheran church. Apostolic Lutheran Church, New York Mills, Minnesota, USA.

Uusi tynnyrisauna amerikkalaisen kodin pihalla. Suurimmassa osassa amerikansuomalaista kodeista löytyy edelleen sauna. Jos sellaista ei ole, ihmiset saunovat vanhempiensa, isovanhempiensa tai ystäviensä luona. Alueella toimii useita sauna- ja kiuasvalmistajia. Saunoista on tullut trendi ja ne myyvät hyvin.

A new barrel sauna in the yard of an American home. Most homes in Finnish areas still have a sauna. If there isn't one, people use the one at their parents', grandparents' or friends' house. There are several sauna and stove manufacturers in the area. Saunas have become a trend and they sell well.

Antti J. Leinonen

 

Antti J. Leinonen (s.1976, Oulu) on iiläinen freelancer-valokuvaaja. Leinonen on kuvannut useimmille valtakunnallisille medioille, pitänyt näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla sekä julkaissut valokuvakirjan “Pyynti”.

Tuomariston perustelut:

 

“Kuvaajalla on erinomainen kyky havaita yllättäviä ja absurdeja yksityiskohtia ja vangita hienoja, outoja hetkiä. Laastari ikkunassa, nippuside joka pitää saunavihdan kasassa ja pienen pojan katse – sarja on täynnä tarinoita ja merkityksiä. Siitä tulee myös vaikutelma, että kuvaaja on saanut yhteyden kuvattavaan ympäristöön ja sen ihmisiin. Kuvat eivät ole toiseuttavia, ja vaikka sarja on hyvin klassinen, sen lämmin huumori tekee siitä aivan omanlaisensa.”