UUSI KUVAJOURNALISTI 2021 KUNNIAMAININTA
NEW PHOTOJOURNALIST 2021 HONORABLE MENTION

 

HEIDI TIRRI

Sarja kertoo taksikuskien pandemianaikaisesta arjesta, jota leimaa pysähtyneisyys ja odottava tunnelma. Dokumentoin kuskeja vuoden 2021 ajan. Raimo Hakkarainen on taksiautoilija Suolahdesta, Keski-Suomesta. Kyytejä hän odottaa useimmiten kotonaan tai toisinaan taksikopilla, jonka hän osittain omistaa muiden kuskien kanssa.

The series tells a story of the everyday life of taxi drivers during the pandemic. The series is characterized by stagnation and a waiting atmosphere. I documented the drivers for the year 2021. Raimo Hakkarainen is a taxi driver from Suolahti, Central Finland. He usually waits for rides at home or sometimes in the local shared taxi hut that he partly owns.

Taksinkuljettaja näkee Helsingin ruutuina. Rautatieasema sijaitsee ruudussa numero yksi, joka kuuluu Kluuvin alueeseen.

A taxi driver sees Helsinki as squares. The railway station is located in the square number one, which belongs to the Kluuvi area.

Erdal Yuksel on Kovaselle ajava yksityisyrittäjä. Yukselin työvuoro ja tilauksia välittävä iPad sulkeutuu vasta kotiovella. Tammikuussa 2021 vuorot täyttyivät pääosin muusta kuin ajamisesta.

Erdal Yuksel is a private entrepreneur driving for Kovanen. His work shift and order-transmitting iPad only closes at the front door of his home. In January 2021, shifts were for the most part filled with non-driving.

Allan Björklund on ajanut taksia vuodesta 1985. Aikaisemmin asiakkaita oli niin paljon, ettei tauoille ollut aikaa. Vuoden 2021 alussa Töölöntorin taksitolpalla jonottivat kuskit, eivät asiakkaat.

Allan Björklund has been driving a taxi since 1985. In the past, the volume of customers was so high that there was no time for breaks. At the beginning of 2021, the drivers, not customers, were queuing at the Töölöntori taxi stand. In addition to the pandemic, the working situation has been significantly worsened due to the Taxi Act, which came into force in 2018.

Pilvi Savolainen työskentelee tilausajoja tarjoavan Helsinki Limon kuljettajana. Hän ajaa ainoastaan öisin, ja rakastaa ajamista. Savolainen on saattanut toisinaan odottaa keikkaa läpi yön ilman ainoatakaan kyytiä.

Pilvi Savolainen worked as a driver for Helsinki Limo, offering charter drives for their customers. She only drives at night, and loves driving. Savolainen has sometimes waited for a gig through the night without a single ride.

Helmikuussa 2021 Abdiqafar Norilla oli hyvänä päivänä yksi kyyti tunnissa. Tolpalla hän kuluttaa aikaa lukemalla kirjaa puhelimeltaan tai jumppaamalla.

In February 2021, Abdiqafar Nor had a good day, if he succeeded to get a ride per hour. At the taxi stand, he spends time reading a book on his phone or doing some exercising.

Pasi Tolonen on taksiyrittäjä Yli-Iistä, Pohjois-Pohjanmaalta. Pääosin Tolonen odottaa kyytejä kotonaan. Niitä on turhan harvakseltaan. Tunnit usein kuluvat katselemalla hiljaittain poisnukkuneen vaimon kuvaa.

Pasi Tolonen is a taxi entrepreneur from Yli-Ii, Northern Ostrobothnia. For the most part, Tolonen waits for rides at home, rides that are unnecessarily rare. Hours are often spent watching a picture of his wife who recently passed away.

Tolosen päivittäisiin rutiineihin kuuluu kahvitauko ja tuttujen kanssa kuulumisten vaihtaminen paikallisessa Kaisun Kahvilassa.

Tolonen’s daily routines include a coffee break and changing acquaintances at the local Kaisu’s Café.

Koronanäytteiden kuljetus työllistää taksialaa. Matkaa Äänekosken terveyskeskukselta Jyväskylän Sairaala Novassa sijaitsevaan Fimlab-laboratorioon kertyy noin 50 kilometriä. Reitti ajetaan päivittäin, riippumatta kuljetettavien näytteiden määrästä. Sunnuntaina 19.9. taksin tavaratilassa kuljetettiin kahdeksan koronanäytettä.

The transportation of corona samples employs the taxi industry. The distance from Äänekoski Health Center to Fimlab Laboratory, located in Hospital Nova in Jyväskylä ,is about 50 kilometers. The route is run daily, regardless of the number of samples to be transported. Sunday 19.9. eight corona samples were transported in the trunk of the taxi trailer.