REPORTAASI 2021 KUNNIAMAININTA
REPORTAGE 2021 HONORABLE MENTION

ANTTI YRJÖNEN

Kuhmoinen on väestön keski-iän perusteella Manner-Suomen ikääntynein kunta, millaista siellä on elää nuoruuttaan? Huolto-Heikki on tyypillinen paikallinen yritys. Kuhmoisissa on runsaat 200 yritystä, joista suurin osa työllistää yksi tai kaksi ihmistä.

Based on the average age of the population, Kuhmoinen has the oldest inhabitants in mainland Finland, what is it like living its youth there? Huolto-Heikki is a typical local company. There are more than 200 companies in Kuhmoinen, most of which employ one or two people.

17-vuotias Einari Sihto vaihtaa asiakkaan takaäänenvaimenninta isänsä Heikki Sihdon huoltoyrityksessä Kuhmoisissa.

17-year-old Einari Sihto replaces the customer’s muffler at his father Heikki Sihto’s maintenance shop in Kuhmoinen.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi ja Valtteri Poikala harjoittelevat Kissakulman torpalla. Alma Karevesi, 18, oli harjoituksissa koeyleisönä.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi and Valtteri Poikala are rehearsing at the Kissakulma croft. Alma Karevesi, 18, acted as a test audience.

23. heinäkuuta 2021 Kuhmoisissa Unnaslahti lipeää bänditreenien päätyttyä ensin konfirmaatioharjoituksiin ja sieltä illanviettoon muiden isosten kanssa. Isojärvi, Poikala ja Karevesi lähtevät kylälle.

On July 23, 2021, in Kuhmoinen, after the band’s rehearsal Unnaslahti (on the tractor) is heading to a confirmation rehearsal and from there to spend the evening with his friends from the confirmation school. Isojärvi, Poikala and Karevesi are driving to the village.

Atte Unnaslahti on kesätöissä hautausmaalla. Hän kertoo, että pomot muistuttelevat aika ajoin, ettei liikaa tarvitse rehkiä. ”Tehtävää on aika paljon, eikä täältä ikinä hommat lopu. Tykkään tehdä työt vauhdilla, rupeaa ärsyttämään, jos ne tekee neppaillen.”

Atte Unnaslahti has a summer job working on the cemetery. He says the bosses keep reminding from time to time that you shouldn’t work too hard. “There is quite a lot to do, and you can always find more things to work on. I like to work at a fast pace, and start to get annoyed if I need to work too slowly.”

Topias Isojärvi and Miikka Pärssinen are on their way to their friend’s confirmation party. However, you must first refuel with Neste.

Topias Isojärvi ja Miikka Pärssinen ovat matkalla ystävänsä rippijuhliin. Ensin pitää kuitenkin tankata Nesteellä.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi ja Valtteri Poikala järjestivät yllätyskeikan Nurmisen rippijuhlissa. ”Ihan hyvin meni. Ei ne koskaan täydellisesti mene, aina tulee jotakin pientä”, rumpuja soittanut Isojärvi kertoo. Siitä huolimatta Nurmista varten suunniteltu yllätys onnistui täysin. ”Yleisö tykkäsi”, Isojärvi toteaa.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi and Valtteri Poikala organized a surprise gig at their friend’s confirmation party. “It went just fine. It never goes perfectly, there is always something small”, says Isojärvi, who played the drums. Nevertheless, the surprise planned for Nurminen was a success. “The audience liked it,” says Isojärvi.

Yleisö siirtää penkkiä parempaan paikkaan rippijuhlissa.

The audience moves the bench to a better place at the confirmation party.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi ja Valtteri Poikala järjestivät yllätyskeikan Nurmisen rippijuhlissa. ”Ihan hyvin meni. Ei ne koskaan täydellisesti mene, aina tulee jotakin pientä”, rumpuja soittanut Isojärvi kertoo. Siitä huolimatta Nurmista varten suunniteltu yllätys onnistui täysin. ”Yleisö tykkäsi”, Isojärvi toteaa.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi and Valtteri Poikala organized a surprise gig at their friend’s confirmation party. “It went just fine. It never goes perfectly, there is always something small”, says Isojärvi, who played the drums. Nevertheless, the surprise planned for Nurminen was a success. “The audience liked it,” says Isojärvi.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi ja Valtteri Poikala esiintyivät lauantaina kaksissa juhlissa. Viimeisen kappaleen jälkeen bändi nauttii virvokkeita ladon takana.

Atte Unnaslahti, Topias Isojärvi and Valtteri Poikala performed at two gigs on Saturday. After the last song, the band enjoys refreshments behind the barn.