YLEISÖN SUOSIKKI 2020
PEOPLE’S CHOICE 2020

RIO GANDARA

 

Yleisö sai äänestää omaa suosikkiaan tuomariston valitsemien kuuden Kuvajournalisti 2020 -finalistin joukosta. Finalistit olivat: Antti J. Leinonen, Janne Körkkö, Juha Metso, Mikko Vähäniitty ja Rio Gandara. Yleisön suosikiksi nousi Rio Gandara. Sarja toteutettiin yhteistyössä Canonin kanssa.

Koronaviruspandemia Suomessa vuonna 2020 on osa maailmanlaajuista koronaviruksiin kuuluvan SARS-CoV-2:n levittäytymistä. Virus aiheuttaa taudin nimeltä COVID-19. Koronaviruspandemian ensimmäisessä aallossa keväällä 2020 sairastui noin 7 300 ja kuoli 330 henkilöä. Tehohoitoon joutui yli 220 ja sairaalaan noin 800. Suomi suljettiin valmiuslailla maaliskuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin. Rajoitukset heikensivät merkittävästi Suomen taloutta. Suomi siirtyi loppukeväällä hybridistrategiaan: testaa, jäljitä, eristä ja hoida. Suomi pyrkii välttämään yhteiskunnan täyttä sulkemista, jos tautitilanne sen sallii. Toinen aalto iski loppusyksyllä. Tautitapausten ja sairaalassa olijoiden määrät kasvoivat hitaasti elokuusta suunnilleen marraskuun kolmannelle viikolle. Koronatestien kysyntä elokuussa 2020 ruuhkauttui myös yksityisten lääkäriasemien koronatestauksen. Erityisen näkyviä jonot ovat olleet Mehiläisen Hernesaaressa sijaitsevassa näytteenotossa, johon voi saapua ilman ajanvarausta. Ihmiset olivat kesälomien jälkeen hakeutuneet odotettua enemmän testeihin. Terveydenhuollon työntekijöitä Mehiläisen Hernesaaren Express-testauspisteellä 18. elokuuta 2020, Helsinki.

The coronavirus pandemic in Finland in 2020 is part of the global spread of SARS-CoV-2, a coronavirus. The virus causes a disease called COVID-19. In the first wave of the coronavirus pandemic in the spring of 2020, about 7,300 people became ill and 330 died. More than 220 were admitted to intensive care and about 800 to the hospital. Finland was closed by the Emergency Powers Act from mid-March to mid-June. The restrictions significantly weakened the Finnish economy. In the late spring, Finland switched to a hybrid strategy: test, trace, isolate and treat. Finland strives to avoid the complete exclusion of society if the disease situation allows it. The second wave struck in late fall. The number of cases and illnesses in the hospital grew slowly from Augus

Koronaviruspandemia Suomessa vuonna 2020 on osa maailmanlaajuista koronaviruksiin kuuluvan SARS-CoV-2:n levittäytymistä. Virus aiheuttaa taudin nimeltä COVID-19. Vielä keväällä viranomaiset eivät suositelleet kasvomaskien käyttöä, ja joitain maskeja pidettiin jopa mahdollisesti haitallisina. Muualla maailmassa maskisuosituksia tai suoranaisia pakkoja asetettiin jo kevään aikana. Suomessa sen sijaan oltiin vielä kesälläkin montaa mieltä siitä, onko maskeista ylipäätään hyötyä. Maskien käytöstä ja viranomaisten maskikannasta tai sen puutteesta käytiin julkisuudessa runsasta keskustelua. Suomessa viranomaiset eivät olleet aiemmin ottaneet selkeästi kantaa siihen, pitäisikö maskeja käyttää laajemmin vai ei. Elokuussa koronatilanne kääntyi huonompaan suuntaan ja lopulta 13.8. hallitus suositteli kasvomaskin käyttöä muun muassa joukkoliikenteessä. Seuraavana päivänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi suosituksen, että suomalaiset käyttäisivät kasvomaskeja joukkoliikennevälineissä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Helsingin Rautatieasemalla näkyi maanantai-iltapäivänä 17. elokuutta 2020 paljon maskikasvoisia ihmisiä.

The coronavirus pandemic in Finland in 2020 is part of the global spread of SARS-CoV-2, a coronavirus. The virus causes a disease called COVID-19. Back in the spring, the Finnish authorities did not recommend the use of face masks, and some masks were even considered potentially harmful. Elsewhere in the world, mask recommendations were already imposed during the spring. In Finland, on the other hand, even in the summer, there were many opinions as to whether masks are useful at all. There was a lot of public debate about the use of masks and the mask stock of the authorities or the lack thereof. In Finland, the authorities had not previously taken a clear position on whether or not masks should be used more widely. In August, the corona situation tu

Koronarajoitukset heikensivät merkittävästi Suomen taloutta. Sisäministeri Maria Ohisalo ja pääministeri Sanna Marin hallituksen tiedotustilaisuudessa syyskuussa Helsingissä. Pääministeri Sanna Marinin hallitus julkaisi pitkän listan päätöksiä. Hallitus muun muassa kertoi, miten työvoimapalvelut ja energiaverotus muuttuvat. Neuvotteluja hankaloitti koronaviruksen takia surkeassa kunnossa oleva Suomen talous. Tämän takia hallitus ottaa miljardeja euroja enemmän velkaa kuin se kuvitteli ottavansa. 16.9.2020 Helsinki

Coronavirus rules and restrictions significantly weakened the Finnish economy. Minister of the Interior Maria Ohisalo and Prime Minister Sanna Marin at a government press conference in September in Helsinki. The government of Prime Minister Sanna Marini published a long list of decisions. Among other things, the government explained how labor services and energy taxation will change. Negotiations were hampered by the Finnish economy, which is in poor condition due to the coronavirus. Because of this, the government is taking on billions of euros more in debt than it imagined it would take. September 16, 2020 Helsinki

Stockmann Oyj Abp on suomalainen, Helsingin pörssissä listattu kaupan alan yritys. Konserni harjoittaa vähittäiskauppaa Suomen lisäksi myös Baltian maissa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa, Puolassa, Tšekissä, Slovakiassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Serbiassa, Kroatiassa ja Lähi-idässä. Vuonna 2018 Stockmann myi viimeisen kauppakeskuskiinteistönsä Venäjällä. Stockmannin strategia perustuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: tavaratalotoiminnot sisältävä vähittäiskauppa, kiinteistöt ja Lindex. Tavaratalojen osuus liikevaihdosta on vajaa puolet, Lindexin noin puolet ja loput tulee kiinteistöliiketoiminnasta. Erityisesti vähittäiskauppa on ollut 2010-luvulla suurissa vaikeuksissa digitalisaation ja kulutustottumisten muuttumisen myötä, mikä on johtanut voimakkaisiin toimintojen uudelleenjärjestelyihin ja karsimisiin. Vuosikymmenen loppupuolella myös Stockmannin omistama Lindex on ajautunut lievempiin vaikeuksiin, kun taas kiinteistötoiminta on Stockmannille voitollista. Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalo on tunnettu maamerkki ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Se on Pohjoismaiden suurin ja Euroopan toiseksi suurin tavaratalo, ja sen myyntipinta-ala on 50 000 neliömetriä. Stockmann myy Helsingin keskustan tavaratalonsa jättivelkojen maksamiseksi. Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon edusta oli huuhtikuussa hiljainen. 3.4.2020 Helsinki

Stockmann Oy Abp is a Finnish trading company listed on the Helsinki Stock Exchange. In addition to Finland, the Group also engages in retail in the Baltic countries, Sweden, Norway, Iceland, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia and the Middle East. In 2018, Stockmann sold its last shopping center property in Russia. Stockmann’s strategy is based on three business areas: department store retail, real estate and Lindex. Department stores account for less than half of turnover, about half of Lindex and the rest comes from the real estate business

Donald Trumpin kannattaja Virginia Cityssä Nevadassa helmikuussa. Nevada on äänestänyt demokraattien puolesta kolmen edellisen presidentinvaalin aikana, mutta Trump-kampanja oli pyrkinyt kääntämään valtion punaiselle. Demokraatti Joe Biden voitti Nevadan yli 33 000 äänellä Yhdysvaltojen vuoden 2020 presidentinvaaleissa. Virginia City, Nevada, 24.2.2020

Donald Trump supporter in Virginia City, Nevada in February. Nevada has voted for Democrats in the past three presidential elections, but the Trump campaign had been pushing to flip the state red. Democrat Joe Biden won Nevada by over 33,000 votes in the 2020 United States presidential election. February 24, 2020 Virginia City, Nevada

Kalifornia on maailman viidenneksi suurin talousalue. Se on viihde- ja teknologiateollisuuden vauras mekka. Siellä tehdyt keksinnöt ovat mullistaneet meidän kaikkien elämän uudelleen ja uudelleen. Silti yli kolmannes kalifornialaisista elää köyhyydessä tai lähellä köyhyysrajaa, kun elinkustannukset otetaan huomioon. Kaliforniassa elää myös neljännes koko maan asunnottomista. Heitä oli 39 miljoonan ihmisen osavaltiossa viime vuonna yli 150 000. Tilastoitu asunnottomuus oli kasvanut edellisvuodesta 16 prosenttia. Debbie Young asuu asuntoautossa koiransa kanssa. Debbie Young oli seitsemän vuotta isänsä omaishoitaja. Kun isä kuoli, talo piti myydä, jotta perintö saatiin jaettua. 28.2.2020 San Francisco

California is the fifth largest economy in the world. It is a prosperous mecca for the entertainment and technology industries. The inventions made there have revolutionized the lives of all of us over and over again. Yet more than a third of Californians live in poverty or near the poverty line when the cost of living is taken into account. California is also home to a quarter of the country’s homeless. There were more than 150,000 of them in the state of 39 million last year. Statistics homelessness had risen 16 percent from the previous year. Debbie Young lives in a motorhome with her dog. Debbie Young was caring for her father for seven years. When the father died, the house had to be sold in order for the inheritance to be shared. February 28, 2020 San Francisco

Ratsastaja oli matkalla Houstonin rodeon ja karjanäyttelyn jokavuotiseen avajaisparaatiin helmikuisena lauantaina Houstonin keskustassa. Rodeo on Texasin suurin tapahtuma. Kolmessa viikossa se houkuttelee 2,5 miljoonaa kävijää. Vuonna 2020 ­Texas on sekä cowboyperinteitä että kiiltäviä pilvenpiirtäjiä. Sen suurin kaupunki Houston kukoistaa: se on paitsi öljypohattojen myös yliopistojen ja lääketieteen kaupunki, joka houkuttelee uusia asukkaita ympäri maailmaa. Yhdysvaltain toiseksi väkirikkain osavaltio on republikaanien linnake ja demokraattien toiveiden tynnyri. Vaaleista toiseen otsikot kysyvät: milloin Texas muuttuu siniseksi? Houston, 29.2.2020

The rider was on his way to the annual opening parade of the Houston Rodeo and cattle show on February Saturday in downtown Houston. The rodeo is the biggest event in Texas. In three weeks, it attracts 2.5 million visitors. In 2020, Texas is both cowboy traditions and shiny skyscrapers. Its largest city, Houston, is booming: it is not only an oil slick but also a university and medical city that attracts new residents from around the world. The second most populous state in the United States is a Republican stronghold and a barrel of Democratic aspirations. From election to election, headlines ask: when will Texas turn blue? February 29, 2020 Houston

Vaikka olisi kuinka pimeä, sateista ja kolea, koirien on päästävä ulos useamman kerran vuorokaudessa. Lenkillä käynti on koiranomistajillekin tärkeä happihyppelyä ja seurustelua. Koiranulkoiluttajat rämpivät uskollisten nelijalkaisten ystäviensä kanssa pitkin katuja ja puistoja, jotta lemmikkit pääsevät liikkumaan ja tekemään tarpeensa. Antti Aimo-Koivisto hankki Romaniasta rescuekoira Vienon toukokuussa 2017. ‘’Puoli vuotta se oli hyvin arka, mutta kun ihmiset ja ympäristö tulivat tutuiksi, se on sopeutunut yllättävän hyvin perhekoiraksi.’’ Vieno on innokas ulkoilija paitsi iltaisin, jolloin se teeskentelee kuolotta, kun pitäisi lähteä lenkille. 19.12.2020 Helsinki

No matter how dark, rainy or chilly, dogs need to get out several times a day. Getting fresh air and socializing are also important for dog owners. Dog walkers walk with their loyal four-legged friends along the streets and parks to allow pets to move and to urinate or defecate. Antti Aimo-Koivisto acquired a rescued dog from Romania in May 2017. ”Half a year ago it was very timid, but when people and the environment became familiar, it has adapted surprisingly well as a family dog.” Vieno is an avid outdoor enthusiast except in the evenings when he pretends to be dead when he should go for a run. December 19, 2020 Helsinki

Suomen suurin poikakuoro, Cantores Minores, punaisen edustusmaskin kasvoillaan Helsingin tuomiokirkossa. Koronaviruspandemia on vaikeuttanut merkittävästi Cantores Minoresin toimintaa. Ei vähiten siksi, että lähtökohtaisesti koko kuorolaulu on linjattu potentiaalisesti virusta levittäväksi riskiharrastukseksi. Varotoimien vuoksi useita kuoron konsertteja ja matkoja on jouduttu perumaan, ja keväällä kuorolaiset näkivät toisiaan lähinnä videoyhteydellä järjestetyissä harjoituksissa. Silloin kukin pojista lauloi kannettavan tietokoneen edessä kotona, joten harjoittelua höystivät muun muassa työpaikkojen videopalavereista tutut yhteyshaasteet. 25.10.2020 Helsinki

Finland’s largest boys’ choir, Cantores Minores, with their red representative mask in the Helsinki Cathedral. The coronavirus pandemic has significantly hampered the operations of Cantores Minores. Not least because, in principle, the entire choral singing is lined up as a potentially virus-spreading hobby. As a precaution, several choir concerts and trips have had to be canceled, and in the spring, the choir members saw each other mainly in rehearsals with a video connection. October 25, 2020 Helsinki

Koronaviruksen jatkuvan pandemian aikana kaupunkien kadut ovat tyhjentyneet, ja monessa paikassa näyttää suorastaan aavemaiselta. Skeittaajille autioituneet kadut tuovat uusia mahdollisuuksia. Kerrankin heillä on tarpeeksi tilaa. Kaksi nuorta skeittaria skeittaamassa sillan alla Olarissa. 4.11.2020 Espoo

During the ongoing pandemic of coronavirus, the streets of the cities have been emptied, and in many places it looks downright ghostly. Emptied streets bring new opportunities for skaters. For once, they have enough space. Two young skaters skating under a bridge in Olari. April 11, 2020 Espoo