Tapahtuma

Kuvajournalismi 2016 -kilpailun sarjat

12.01.2017 01.02.2017


KUVAJOURNALISTI 2016

Kuvajournalisti 2016 -sarjassa palkitaan tasokasta ja pitkäjänteistä journalistista tai dokumentaarista työtä tehnyt kuvaaja. Palkitulla tulee olla vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito.

Kuvajournalisti 2016 -sarjaan voi osallistua yhdellä, enintään 15 kuvan sarjalla, joka esittelee kattavasti kuvaajan pitkäjänteistä, journalistista tai dokumentaarista työtä. Sarja voi koostua itsenäisistä kuvista tai siinä voi olla useamman kuvan otteita laajemmista kokonaisuuksista, kuten reportaasi, henkilökuvasarja ja essee.

Kuvajournalisti 2016 -sarjan kuvissa voi olla samoja kuvia kuin kilpailun muissa sarjoissa. Runsasta toistoa sarjojen kesken tulee kuitenkin välttää.
Kuvajournalisti 2016 -sarjan kuvat tulee olla otettu aikavälillä 1.1. - 31.12.2016.


VUODEN LEHTIKUVA 2016

Vuoden lehtikuva -palkinto palaa osaksi kilpailua. Sarjassa palkitaan vuoden 2016 paras journalistinen valokuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä yksittäisellä otoksella. Kuvien tulee olla kuvattu aikavälillä 1.1.2016– 31.12.2016.
Tuomaristo voi nostaa Vuoden lehtikuvaksi yksittäisen otoksen myös kilpailun muista sarjoista.

REPORTAASI 2016

Reportaasi 2016 -sarjassa palkitaan visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kuvasarja, joka kertoo vuoden 2016 ajankohtaisesta aiheesta tai ilmiöstä. Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella, lukumäärältään enintään kymmenen kuvan kokonaisuudella. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2016-31.12.2016.

KUVAESSEE 2016
Vapaamuotoinen, yhtä teemaa käsittelevä journalistinen tai dokumentaarinen kuvasarja, jossa kuvaajan ilmaisutavalla on merkittävä rooli. Sarja on tarkoitettu erityisesti kuvaajien omille projekteille.
Sarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella, lukumäärältään enintään kymmenen kuvan kokonaisuudella. Kuvien tulee olla otettu 1.1.2015 - 31.12.2016 välisenä aikana. Vähintään kolmen sarjan kuvista tulee olla otettu vuonna 2016.

UUTISKUVA 2016
Yksittäinen kuva uutiskynnyksen ylittäneestä tapahtumasta. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä otoksella. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2016 – 31.12.2016.


HENKILÖKUVA 2016
Vahva henkilöstä tai henkilöistä kertova yksittäinen kuva. Sarjaan voi osallistua enintään viidellä otoksella. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2016 – 31.12.2016.


URHEILUKUVA 2016
Yksittäinen kuva yksilö- tai joukkueurheilusta.
Sarjaan voi osallistua enintään viidellä otoksella. Kuvien tulee olla otettu aikavälillä 1.1.2016 – 31.12.2016.


VIDEO 2016
Video 2016 -sarjassa palkitaan journalistinen tai dokumentaarinen video. Videosarjaan voi osallistua korkeintaan kahdella eri kokonaisuudella, joilla ei ole aiemmin osallistuttu Vuoden lehtikuvat/Kuvajournalismi -kilpailun Multimedia/Video -sarjoihin.
Videon ensiesittämis- ja/tai valmistumisvuoden tulee olla 2016. Muuta rajoitetta kuvan, äänen tai muiden elementtien taltioimisajankohdalle ei ole. Kestoltaan videon tulee olla alle 15 minuuttia.

Mikäli kyseessä on ryhmätyö, tulee tekijöistä vähintään kuvaajan, tuottajan tai ohjaajan olla Suomen kuvajournalistit ry:n jäsen. Kilpailun järjestäjällä on oikeus pyytää lisäselvitystä työryhmän työnjaosta ja epäselvissä tapauksissa harkita osallistumisoikeuden myöntämistä.


UUSI KUVAJOURNALISTI 2016
Sarjassa palkitaan uusi kuvajournalisti, jolla on vahva visuaalinen näkemys ja tarinankerronnan taito. Sarjaan osallistuja ei ole saanut menestyä koti- tai ulkomaisissa ammattilaisten kuvajournalismikilpailuissa.

Uusi kuvajournalisti 2016 –sarjaan osallistutaan korkeintaan 10 kuvan kuvasarjalla, joka esittelee kuvaajan journalistista tai dokumentaarista työtä. Kuvasarja voi joko sisältää useamman kuvan otteita laajemmista kokonaisuuksista, kuten reportaasi, henkilökuva ja essee tai se voi olla kokonaan oma, visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen kokonaisuutensa.

Uusi kuvajournalisti 2016 -sarjaan voivat osallistua myös yhdistykseen kuulumattomat henkilöt maksamalla osallistumismaksun 80€/sarja (sis.alv.). Yhdistyksen jäsenten ei tarvitse maksaa erillistä osallistumismaksua osallistuakseen sarjaan.


YLEISÖN SUOSIKKI
Yleisön suosikki 2016 on yleisöäänestyssarja. Tuomaristo nimeää Yleisön suosikki –sarjan ehdokkaat Kuvajournalisti 2016 –sarjaan osallistuneista.

Sarjoihin lähetetyt kuvat ja videot voivat olla julkaistuja tai julkaisemattomia.